חדשות ד.נ.ר.

החזרי כספים אבודים

 

שרות ללקוחות קבוצת ד.נ.ר.

איתור "כספים אבודים" בחברות הביטוח, הפנסיה ובתי ההשקעות

 

חוזר חדש שפרסם משרד האוצר חושף את הציבור לנושא הנכסים ללא דורש ויישומו יקל בעתיד על איתור כספים ונכסים פיננסיים. בעתיד הלא רחוק כל נראה, נוכל לאתר נכסים באמצעות האינטרנט. חזון למועד או מציאות מתקרבת?

בשנת 2005 פורסם על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת סקירה מקיפה אודות, מצב הנכסים ללא דורש במדינת ישראל. סקירה זו לא ידעה להצביע על מספרים אולם הערכה היא שמודבר במיליארדי שקלים. הכספים והנכסים מנוהלים / מוחזקים על ידי מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, בתי חולים, קליניקות, תאגידים עסקיים, משרדי ממשלה, רשויות ממשל, חברות ממשלתיות וכיו"ב. 

 

נכסים ללא דורש, הוגדרו ככאלו ש:

 

 • בעליהם שכחו מקיומם או אינם מודעים לקיומם
 • בעליהם אבדו מסיבות כאלה או אחרות
 • בעליהם לא אותרו או זהותם אינה ידועה

 

בנוסף האירה הסקירה את הנהלים והתקנות הקיימים במספר מדינות בחו"ל.

 

 

איך שוכחים כסף ?

 1. מודעות (למעשה חוסר מודעות) - לא מעט אנשים באוכלוסיה לא שאינם מודעים לזכויות הסוציאליות המגיעות להם על פי חוק, אלא מכורך נסיבות שונות אינם מודעים אף לזכויות שנרכשו עבורם על ידי המעסיקים. צווי הרחבה בענפי השמירה והניקיון, חברות כח אדם ועוד, משיתים על המעסיק תשלומים לקופות פנסיוניות. העובדים שלא תמיד מודעים להסדר הפנסיוני וממילא לא לנכסים הנצברים.
 2. מעבר תכוף בין עבודות - מעבר תכוף בין עבודות, במידה והמעסיק לקופת פיצויים אישית או לביטוח פנסיוני כזה או אחר, יכול ליצור מצב שבו נפתחות לעובד מספר קופות תוך כמה שנים. בעת מעבר בין העבודות הסכומים המצטברים זעומים או שמחייבים במס בעת המשיכה, העובד משאיר את הכספים בקופה, ממשיך הלאה, הכספים נשכחים ובינתיים מספר הקופות האלו הופך לקרן נאה וייתכן שאף פטורה ממס.      
 3. מקרה פטירה של בעל הנכס - לעיתים מקרה פטירה ללא מינוי מוטבים או חוסר ידיעה של מוטבים יכול לגרום לסכומי כסף לא מבוטלים להישכח בגופים המנוהלים.

 

 

 

התקנות החדשות – האם יש בשורה אמיתי ?

לאחרונה פרסם משרד האוצר טיוטא בנושא נוהל איתור עמיתים ומוטבים (חוזר גופים מוסדיים 2007-2009). הכותרת התמימה לכאורה נוגעת לאחד הנושאים הרגישים, שלא נאמר טאבו, בתחום ניהול כספי עמיתים ולקוחות. אין הערכה מדויקת על היקף הכספים שמוגדרים "ללא דורש" ומנוהלים בגופים המוסדיים אך ההערכות נעות סביב מספר מיליארד שקלים. כספים אלו, מהווים מקור רווח לא מבוטל עבור החברות המנהלות ומשיכתם מהקרן עלולה מן הסתם לפגוע ברווחיות הגופים.

 

 

ממה חוששים מנהלי הכספים ?

לרוב, הכספים הנשכחים מניבים דמי ניהול שמנים לגופים המנהלים. איתור הכספים על ידי בעליהם החוקיים או יורשיהם עלול לגרום לבעיות הבאות:

 1. פגיעה ב- EV (בשל איתור כספים ומשיכתם)
 2. פגיעה ברווחיות
 3. הוצאות שירות
 4. מעמסה על מערך השירות
 5. פגיעה בעתודות ובאיזונים אקטואריים עדינים.

 

מטרת החוזר – לאן מכוון הרגולטור ?

בהגדרה היבשה מטרת החוזר להחזיר למאות אלפי עמיתים את הבעלות האמיתי על כספם באמצעות:

 1. איתור מוטבים לאחר מותו של עמית (טיפול בכספי יורשים)
 2. יידוע העמיתים או המוטבים כי קיימים כספים להם הם זכאים (כספים נשכחים)

 

דרכים למימוש ואיתור

החוזר קובע מספר פעולות שעל הגופים המנהלים יש לבצע:

 1. פעולות לעדכון נתונים אודות העמיתים
 2. קביעת נוהל עבודה לאיתור עמיתים שהקשר עימם נותק.
 3. קביעת נוהל עבודה לאיתור מוטבים לאחר קבלת הודעה על פטירת עמית.
 4. קביעת כללים להעברת כספים לידי האפוטרופוס הכללי.
 5. נוהל דיווח תקופתי לממונה.
 6. פעולות שוטפות שיינקטו על ידי הגוף המוסדי.        

 

ואיך כל זה עוזר לך לאתר את כספך ?


בטווח הארוך, במידה וכל הגופים יעמדו במטלות החוזר האמור, יעמוד לרשות הציבור מאגר נתונים זמין לאיתור כספים ללא דורש.
בטווח הקצר למוסדות הפיננסים שמתפרנסים מניהול כספים, לא יסתערו מן הסתם על מאות אלפי החשבונות הרשומים ויתחילו במהלך איתור בעלי הכספים, בדומה לתהליך שעוברים חייבים.

הלקוח הסביר עדיין יזדקק לאיש מקצוע מתחום הפיננסים שבאמצעות שאלונים, תלושי שכר, וניסיונו האישי יוכל לאתר את הגוף המנהל והחשבון הרדום.

 

איך מאתרים כספים?

הדרך לתיבת האוצר יכולה להיות פתלתלה ומייאשת. כיום פועלות בישראל למעלה מ- 700 קופות פיננסיות, שלא לדבר על תוכניות חסכון וחשבונות רשומות רדומים בבנקים. מכיוון שהקשר עם בעלי הכספים אבד (מעניין למי נשלחים הדוחות הכספיים), יש צורך לפנות לגופים ולהציג שאילתא מסודרת לגבי ייתכנות קיום הנכסים והכספים באמצעות מוקדי השירות. למוקדים, לרוב לאחר המתנה ממושכת, יש נוהלי עבודה קפדניים וברורים המבטחים שהכספים לא יצאו מהקופה שבריר שנייה לפני המחויב בחוק.

 

לד.נ.ר. צוות משפטי ומקצועי המתמחה באיתור כספים פנסיוניים ומציע ללקוחת פתרון ניוד ו/או ארגון כספי כולל מול כל הגופים הפיננסיים בנושא.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה בנושא לפנות לקרן בטלפון:  0732-220-210
                                                                      או במייל:  kerer@dnr.org.il