ד.נ.ר מחוייבת לשרות ללא פשרות ומאמצת את נוסח אמנת השרות של לשכת סוכני הביטוח בישראל שבה היא משמשת כחברה פעילה.