מקצועי

  • בד.נ.ר מקפידים להעביר הדרכות מקצועיות לסוכנים באופן שוטף, מעבר להדרכות של חברות הביטוח, באמצעות קורסים, סדנאות, ועדכונים שוטפים.
  • פעם בשנה מתקיים כנס שנתי בן 3 ימים באילת הכולל עדכונים בתחום המיסוי, הביטוח, תכניות חדשות , סדנאות מכירה, פרזנטציה, והעשרה. הכנס ממומן במלואו על ידי ד.נ.ר ומיועד לסוכני ד.נ.ר בלבד.
  • 2 כנסים מקצועיים נוספים בני יום אחד מתקיימים במהלך השנה באיזור המרכז שמטרתם חיזוק הידע המקצועי בתחום מרכזי רלוונטי.
  • פעם בחודש מתקיימת הדרכה מקצועית בתחומים שונים על פי דרישות הסוכנים ושינויים בשטח.
רגולציה
  • בתחום הרגולציה אנו מעמידים בפני הסוכנים את השירות של חברת E&Y  להכנה בפני אכיפה מנהלית בהנחה משמעותית.