סוכנות ד.נ.ר מציעה איתור "כספים אבודים" אשר נמצאים בחברות הביטוח, הפנסיה ובתי ההשקעות.

בכל בית השקעות או חברות ביטוח קיימים חשבונות ישנים שלא נמצאו לכספים שבהם דורש.
היות והנושא הפנסיוני וחיסכון של כספים בעבר לא היה מוסדר ועלה למודעות הציבור כמו היום, נוצרו חשבונות שהתחילו מכספים מעטים שהופרשו אליהם ולבעליהם לא היתה מודעות מספיקה כדי לדעת על כספים אלה.
בשנת 2005 התפרסמה על ידי מרכז המחקר של הכנסת סקירה מקיפה אודות מצב הנכסים ללא דורש במדינת ישראל. סקירה זו לא ידעה להצביע על מספרים אולם העריכה שמדובר במיליארדי שקלים.
הכספים והנכסים מנוהלים על ידי מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, בתי חולים, קליניקות, תאגידים עסקיים, משרדי ממשלה, רשויות ממשל, חברות ממשלתיות וכיו"ב.
חוזר חדש שפרסם משרד האוצר חושף את הציבור לנושא הנכסים ללא דורש ויישומו יקל בעתיד על איתור כספים ונכסים פיננסיים. כיום, משרד האוצר פיתח שירות אינטרנטי לתושב על ידי איתור כספים לפי מספר תעודת זהות במוסדות וחברות שונים. עדיין האיתור צריך להיעשות בצורה הרבה יותר מעמיקה כי יש חשבונות שמספרי תעודת הזהות בהם חסרה או לא ברורה.
משרד האוצר הגדיר נכסים ללא דורש, לפי הקריטריונים הבאים:
 • חוסר מודעות לקיום הכספים על שם ת.ז
 • כספים שהופרשו לחברת ביטוח או השקעות אך לא פוזרו לחשבון ספציפי
 • הגוף הפיננסי לא מאתר את הבעלים
 • בנוסף האירה הסקירה את הנהלים והתקנות הקיימים במספר מדינות בחו"ל.

"אין דבר כזה לשכוח כסף" – האמנם?

אז איך באמת קורה שאנשים שוכחים כספים? פרסנו בפניכם מקצת הסיבות האפשריות הנפוצות ביותר:
 • מודעות (למעשה חוסר מודעות) לא מעט אנשים באוכלוסיה, לא שאינם מודעים לזכויות הסוציאליות המגיעות להם על פי חוק, אלא מסיבות שונות אינם מודעים לזכויות שנרכשו עבורם על ידי המעסיקים.
 • צווי הרחבה בענפי השמירה והניקיון, חברות כח אדם ועוד, מחייבים מעסיק להפריש לקופה פנסיונית, אך העובדים לא בודקים את הקיום שלה.
 • מעברים בין מעסיקים במידה והמעסיק הפריש לקופת פיצויים אישית או לביטוח פנסיוני כזה או אחר, יכול ליצור מצב שבו נפתחות לעובד מספר קופות תוך כמה שנים. הכספים נשארים בקופה ואף אחד לא זוכר לדרוש אותם.
 • מוות של בעלי החשבון לעיתים מקרה פטירה ללא מינוי מוטבים או חוסר ידיעה של מוטבים יכול לגרום לסכומי כסף לא מבוטלים להישכח בגופים המנוהלים.

איתור כספים אבודים – דורשת היערכות של מנהלי הכספים

פרסום הטיוטא האחרון של משרד האוצר לגבי נוהל איתור עמיתים ומוטבים (חוזר גופים מוסדיים 2007-2009). הכותרת התמימה לכאורה נוגעת לאחד הנושאים הרגישים, שלא נאמר טאבו, בתחום ניהול כספי עמיתים ולקוחות. אין הערכה מדויקת על היקף הכספים שמוגדרים "ללא דורש" ומנוהלים בגופים המוסדיים אך ההערכות נעות סביב מספר מיליארד שקלים.
כספים אלו, מהווים מקור רווח לא מבוטל עבור החברות המנהלות ומשיכתם מהקרן עלולה מן הסתם לפגוע ברווחיות הגופים.
ממה חוששים מנהלי הכספים ?
לרוב, הכספים הנשכחים מניבים דמי ניהול שמנים לגופים המנהלים. איתור הכספים על ידי בעליהם החוקיים או יורשיהם עלול לגרום לבעיות הבאות:
 • פגיעה ב- EV (בשל איתור כספים ומשיכתם)
 • פגיעה ברווחיות
 • הוצאות שירות
 • מעמסה על מערך השירות
 • פגיעה בעתודות ובאיזונים אקטואריים עדינים.

איתור כספים אבודים – מה מטרת האוצר ?

בהגדרה היבשה מטרת החוזר להחזיר למאות אלפי עמיתים את הבעלות האמיתית על כספם באמצעות:

איתור מוטבים לאחר מותו של עמית (טיפול בכספי יורשים)
יידוע העמיתים או המוטבים כי קיימים כספים להם הם זכאים (כספים נשכחים)
דרכים למימוש ואיתור הכספים
החוזר קובע מספר פעולות שעל הגופים המנהלים יש לבצע:
 1. נקיטת פעולות לעדכון נתונים אודות העמיתים
 2. קביעת נוהל עבודה לאיתור עמיתים שהקשר עימם נותק.
 3. קביעת נוהל עבודה לאיתור מוטבים לאחר קבלת הודעה על פטירת עמית.
 4. קביעת כללים להעברת כספים לידי האפוטרופוס הכללי.
 5. נוהל דיווח תקופתי לממונה באוצר .
 6. פעולות שוטפות שיינקטו על ידי הגוף המוסדי.

איך אני יכול לדעת אם יש כספים אבודים על שמי ?

כיום, לאחר שאולצו כל הגופים המנהלים לבצע את הפעולות לעיל לצורך שיון הכספים למספרי ת.ז, נוצר מאגר אינטרנטי העומד לרשות הציבור, הוא מאגר נתונים זמין לאיתור כספים ללא דורש לפי הקשת ת.ז .
הלקוח הסביר עדיין יזדקק לאיש מקצוע מתחום הפיננסים שבאמצעות שאלונים, תלושי שכר, וניסיונו האישי יוכל לאתר את הגוף המנהל והחשבון הרדום.

איך מאתרים כספים?

הדרך לתיבת האוצר יכולה להיות פתלתלה ומייאשת. כיום פועלות בישראל למעלה מ- 700 קופות פיננסיות, שלא לדבר על תוכניות חסכון וחשבונות רשומות רדומים בבנקים. מכיוון שהקשר עם בעלי הכספים אבד (מעניין למי נשלחים הדוחות הכספיים), יש צורך לפנות לגופים ולהציג שאילתא מסודרת לגבי ייתכנות קיום הנכסים והכספים באמצעות מוקדי השירות. למוקדים, לרוב לאחר המתנה ממושכת, יש נוהלי עבודה קפדניים וברורים המבטחים שהכספים לא יצאו מהקופה שבריר שנייה לפני המחויב בחוק.
לד.נ.ר. צוות משפטי ומקצועי המתמחה באיתור כספים פנסיוניים ומציע ללקוחת פתרון ניוד ו/או ארגון כספי כולל מול כל הגופים הפיננסיים בנושא.
לפרטים נוספים וקביעת פגישה בנושא לפנות לקרן בטלפון: 0732-220-210
או במייל: kerer@dnr.org.il