ד.נ.ר שמה לה לדגל להוביל את השירות והמכירה למבוטחים בצורה הטובה ביותר. לכן הקפידה לבחור את מנהליה לפקח על פעילות החברה בצורה הקפדנית והמיטבית כדי להמשיך ולהוביל בתחום הביטוח.
עופר גדליהו (MBA)
מנהל יחידת רכישה - ביטוח כללי
אייל הראל
מנהל יחידת רכישה ביטוח חיים צפון
ינון מור
מנהל תחום פיננסים
יואב הנגבי
מנהל יחידת גבהים,ביה"ס למתמחים וסוכנים.
חיים אג'י
מנהל יחידת רכישה ביטוח חיים
ג'קי מוגרבי
מנהל יחידת רכישה ביטוח חיים
אורי גרדוס
מנהל יחידת רכישה ביטוח חיים
צביקה טרדלר
מנהל יחידת רכישה ביטוח חיים
יהודה מעיין
מנהל יחידת רכישה ביטוח חיים
גלעד עמית
מנהל מרחב ד.נ.ר צפון