לשכה

פזית קריו
מנהלת שירות ביטוח חיים
ליאת גוקובסקי
מזכירות כללית
רויטל דהרי
מנהלת התחשבנויות סוכנים
קרן סעדה
מזכירת הנהלה

ביטוח כללי

אורטל סילברה
מחלקת גביה ותביעות
לימור אליאס
חתמת ביטוח כללי
יעקב רוזנברג
מנהל אגף ביטוח כללי