לשכה

פזית קריו
מנהלת שירות ביטוח חיים
רויטל דהרי
מנהלת התחשבנויות סוכנים
קרן סעדה
מזכירת הנהלה

ביטוח כללי

לימור אליאס
חתמת ביטוח כללי
יעקב רוזנברג
מנהל אגף ביטוח כללי